Środowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Mienie i finanse

Mienie i finanse

W Środowiskowym Domu Samopomocy znajdują się sprzęty, urządzenia odpowiednie do realizacji indywidualnych planów aktywizująco-wspierających. Wszystkie znajdujące się w Domu pomieszczenia są dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników.  Każde z pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia wspierająco-aktywizujące wyposażone jest  w sprzęt niezbędny do prawidłowego przebiegu ww. zajęć.
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy finansowana jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się na parterze budynku.

Zajmowana powierzchnia wynosi 424,5 m2. Dzięki takiej kubaturze możliwe jest zapewnienie standardu usług domu zgodnie  z § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityk Społecznej  z dnia 9 grudnia 2010 roku.

Środki trwałe o wartości:
gr.4: 15 925,86 zł
gr.5: 938,00 zł
gr.6: 2 450,00 zł
gr.8: 36 900,50 zł

Pozostałe środki trwałe: 159 444,90 zł,
wartości niematerialne i prawne: 9 647,50 zł,

 

Plan_finansowy_na_rok_2021

Rachunek_zyskow_i_strat_za_2020_r

bilans_jednostki_budzetowej_2020

zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_budzetowej_2020

informacja_dodatkowa_za_2020_r-1

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęŚrodowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMagdalena Odrobina
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:57:31
Informację wprowadził do BIPMagdalena Odrobina
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:57:31
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1modyfikacja stronyMagdalena Odrobina2020-09-14 08:29:08
2modyfikacja stronyMagdalena Odrobina2020-09-14 08:29:16
3modyfikacja stronyMagdalena Odrobina2021-08-19 10:59:36
4modyfikacja stronyMagdalena Odrobina2021-08-19 11:12:15